Częste pytania

W celu ułatwienia rodzicom poruszania się w świecie szachów, zamieszczamy kilka najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, dotyczących szkolenia dzieci. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi pomogą podjąć decyzję o rozpoczęciu (lub nie) nauki gry w szachy przez Państwa dzieci.

 

1.    W jakim wieku dziecko powinno zacząć się uczyć grać w szachy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej w wieku 5-6 lat, chociaż bardzo częste są przypadki, że dzieci są uczone grać w szachy w wieku 4 lat. Warto zauważyć, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i dla innych będzie to wiek 7-8 lat.

2.   Kiedy zapisać dziecko do klubu? W zasadzie w dowolnym terminie. Umownie przyjmuje się, że we wrześniu.

3.   Czy dziecko może uczęszczać na zajęcia tylko raz w tygodniu? Teoretycznie tak, ale w praktyce po kilku miesiącach skutkuje to brakami w szkoleniu, słabymi wynikami w turniejach i w konsekwencji zniechęca dziecko do dalszej pracy i powoduje rezygnację z zajęć w klubie.

4.   Czy dziesięciolatek zapisany do klubu, ma szansę grać w szachy na poziomie  rówieśnika grającego w klubie od 3 lat? Oczywiście, ma szansę. Zależy na jakim poziomie gra zapisując się do klubu. Jeżeli dziecko przychodząc do klubu gra na poziomie dobrego amatora, to po kilkunastu miesiącach intensywnego szkolenia ma szansę osiągnąć taki poziom gry.

5.   Czy dziecko może łączyć treningi szachowe w klubie, np. z treningami piłki nożnej w innym klubie? Nie możemy nikomu zabronić, aby jego dziecko „grało, śpiewało, tańczyło i pływało”. Jednoczesny udział dziecka w szkoleniu z kilku różnych dyscyplin, kołach zainteresowań, itp. – zapewne rozwija horyzonty i zainteresowania dziecka. Szkolenie w każdej dyscyplinie wymaga czasu, poświęcenia i zaangażowania dziecka i rodziców. Wywoła to jednak problemy z czasem i hierarchią ważności. Dziecko będzie czuło się zagubione i nie poradzi sobie ze stresem. Na pewno nie osiągnie wyników oczekiwanych przez szkoleniowców w żadnej dyscyplinie, co w rezultacie spowoduje zniechęcenie do pracy.

6.   Czym różni się udział w treningach w klubie od kółka szachowego w szkole? Przede wszystkim celami i zadania jakie są stawiane przed zawodnikami i uczniami.  Podstawowa różnica to poziom szkolenia oraz możliwość uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym na najwyższym poziomie w kraju (czego nie zapewnia koło szachowe).

7.   Ile czasu powinno poświęcać dziecko, na samodzielną pracę nad szachami w domu? Na początku szkolenia, codziennie 15-20 minut. Po zdobyciu III kategorii szachowej, min. 45 minut każdego dnia.

8.   Czy można przyjść z dzieckiem na próbne zajęcia? Oczywiście zapraszamy. Wskazane jest aby rodzic był obecny na kilku zajęciach w celu oswojenia się dziecka z instruktorem, kolegami. Po miesiącu można podjąć decyzję o dalszym uczęszczaniu na treningi. Jeżeli mają Państwo jeszcze inne pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy (dział kontakt).

 

Pytania i odpowiedzi przygotowano korzystając ze strony: www.chts.org.pl