III Ogólnopolski Festiwal Szachowy w Klementowicach

W dniach 17-24.08.2012 r. w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach został rozegrany III Ogólnopolski Festiwal Szachowy. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Kurów. Organizatorami Festiwalu byli: UKS Awans Żyrzyn, LZSzach, Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie. Zawody zostały rozegrane w trzech grupach turniejowych: grupa A – zawodnicy i zawodniczki posiadający ranking Elo >1600 lub minimum II kategorię, grupa B – zawodnicy posiadający ranking Elo <=1800 oraz mający maks. II kategorię, zawodniczki posiadające maks. I kategorię, grupa C – za-wodnicy z rankingiem krajowym nie większym niż 1600 i nieposiadający rankingu FIDE. W Festiwalu wzięło udział 66 zawodników, m.in. z Krakowa, Gorzowa Wlkp., Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina. W zawodach wzięła udział także trójka juniorów reprezentujących UKS GIM DWÓJKA: Antonina Góra, Marcin Molenda i Karol Wolczyk oraz jeden LUKS Tomasovia – Daniel Pietraś.

    W grupie A zwyciężył faworyt Piotr Delekta (Poznań) przed Filipem Delektą (Gorzów Wlkp.) i Bartoszem Sobolewskim z Krakowa. Tomaszowianin Marcin Mo-lenda (UKS GIM DWÓJKA) zajął dziewiąte miejsce. Zwycięzca otrzymał piękny pu-char, a pierwszych sześciu zawodników nagrody finansowe i dyplomy. Nagrodzono najwyżej sklasyfikowaną kobietę – Ernestę Miłkowską (Sarnaki) oraz najlepszych juniorów: Filipa Delektę (Gorzów Wlkp.), Łukasza Siedlanowskiego (Leśniowice), Macieja Jajte-Pachotę (Kraków) i juniorki: Antoninę Górę (UKS GIM DWÓJKA) i Alicję Bednarczyk (Fajsławice).

    W grupie B zwyciężyła Anna Delekta (Gorzów Wlkp.) przed dwójką tomaszo-wian: Danielem Pietrasiem (LUKS Tomasovia) i Karolem Wolczykiem (UKS GIM DWÓJKA). W tej grupie organizatorzy nagrodzili pierwszych trzech zawodników pucharami i nagrodami finansowymi, a wszystkich dyplomami. Wyróżniono pucharami i nagrodami rzeczowymi najlepszych juniorów do lat 14: Daniela Pietrasia, Karola Wolczyka i Michała Bazana (Warszawa) i juniorkę Katarzynę Jędrochę z Krakowa.

Nagrodę otrzymała także najlepsza kobieta Anna Delekta z Gorzowa Wlkp.

    W grupie C pierwsze miejsce zajął Jakub Bączyński przed Piotrem Jaśkowcem i Alicją Grochot (cała trójka z Krakowa). W tej grupie nie było zawodników z toma-szowskich klubów. Organizatorzy nagrodzili pucharami i nagrodami rzeczowymi pierwszych sześciu zawodników oraz najlepszą zawodniczkę – Alicję Grochot (Kra-ków).

    W turnieju szachów Fischera zwycięstwo odniósł Marcin Molenda (UKS GIM DWÓJKA) przed Dominikiem Starczewskim (Lublin) i Jolantą Wolak (Kraków). Organizatorzy zapewnili uczestnikom szachowych zmagań także dodatkowe atrak-cje: wspomniany turniej szachów Fischera, spotkanie integracyjne przy ognisku, wyjazd na kręgle, dyskotekę, podchody, wycieczkę do Janowca. Młodzi szachiści nawiązywali nowe znajomości, gimnastykowali umysł i świetnie się bawili.

Nikt nie wrócił z pustymi rękami, każdy zawodnik dostał dyplom, pyszny ser z Ryk oraz folder reklamowy Kurowa.

    Dyrektorem Festiwalu i jednocześnie głównym pomysłodawcą wakacyjnego turnieju był Krzysztof Góra (Żyrzyn).