Powiatowe rozgrywki Młodzieży Szkolnej i Powiatowej Gimnazjady w szachach drużynowych

13w

 W dniu 20 listopada 2012 r. w Tomaszowskim Domu Kultury przeprowadzono rozgrywki Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Powiatowej Gimnazjady w szachach drużynowych. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przy współudziale UKS GIM DWÓJKA i Tomaszowskiego Domu Kultury. Do zawodów zgłosiły się dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2 z Tomaszowa i Szkoła Podstawowa z Michalowa oraz cztery drużyny gimnazjalne – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 z Tomaszowa, Gimnazjum z Rachań oraz Gimnazjum z Nabroża Kolonii. Turniej zakończył się zdecydowanym zwycięstwem tomaszowskich drużyn. W meczu podstawówek tomaszowianie zwyciężyli swoich kolegów z Michalowa 3:1. Natomiast gimnazjaliści z „dwójki” nie dali szans rywalom, pewnie wygrywając swoje mecze. Końcowy układ tabeli przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum nr 2 Tomaszów Lub. 6 p. (10,5)

2. Gimnazjum Rachanie 3 p. (6,5)

3. Gimnazjum Nabróż – Kolonia 3 p. (6,0)

4. Gimnazjum nr 1 Tomaszów Lub. 0 p. (1,0)

    Zwycięskie drużyny awansowały do rozgrywek wojewódzkich, które zostaną rozegrane w Tomaszowie w dniach 12-13 grudnia 2012 r. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpiła w składzie: Karol Wolczyk, Daniel Pietraś, Mateusz Rzeszutek, Anna Sujko. Natomiast Gimnazjum nr 2 reprezentowali (wg kolejności szachownic): Marcin Molenda, Maciej Żądło, Marcin Prus, Małgorzata Bębnik. Opiekunami drużyn byli: p. Elżbieta Żądło (SP 2) i p. Ryszard Żądło (Gim nr 2).

    Słowa podziękowania należą się Dyrekcji i pracownikom Tomaszowskiego Domu Kultury za życzliwe przyjmowanie szachistów i nieodpłatne udostępnianie sali do przeprowadzania rozgrywek.

    Mamy nadzieję, że obie tomaszowskie drużyny zaprezentują wysoki poziom gry w zawodach wojewódzkich, co pozwoli na uzyskanie punktów w klasyfikacji prowadzonej przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.