V OTSz o Puchar Wójta Gminy Tomaszów Lub.

When:
25 Listopad 2018 @ 10:00 – 16:00
2018-11-25T10:00:00+01:00
2018-11-25T16:00:00+01:00
Where:
GOK, Podhorce

Komunikat organizacyjny

V TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

I MEMORIAŁ SZACHOWY MARKA CISKA

 

 1. ORGANIZATOR:
 • Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
 • Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach

 

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Sekcja Szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. SPONSORZY:
 • „Bar pod Lasem”,
 • Farma Wiatrowa „Kresy”

 

 1. CELE TURNIEJU:
 • uczczenie pamięci Marka Ciska działacza i propagatora szachów na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
 • popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań,
 • promocja Gminy Tomaszów Lubelski,
 • wyłonienie najlepszych szachistów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN:

Turniej zostanie rozegrany w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach, w dniu 25 listopada 2018 roku (niedziela) Początek o godz. 1000.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zawodach mogą uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dorośli, którzy zgłoszą swój udział w terminie przewidzianym przez organizatora. Turniej bez wpisowego!

Zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 22 listopada 2018 r., e-mailem: rzadlo@wp.pl, na stronie chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:

młodzicy (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych; rocznik 2008 i młodsi) – tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika,

open – (uczniowie szkół podstawowych, średnich, dorośli; rocznik 2007 i starsi) – tempo gry 10 min. na partię + 5 sekund na posunięcie,

systemem szwajcarskim-kontrolowanym na dystansie IX rund.

Zawodnicy i zawodniczki będą klasyfikowani w następujących grupach wiekowych:

grupa  „A” – kategoria młodziczek do 10 lat

grupa  „B” – kategoria młodzików do 10 lat

grupa  „C” – kategoria juniorek do 14 lat

grupa  „D” – kategoria juniorów do 14 lat

grupa  „E” – kategoria juniorek do 18 lat

grupa  „F” – kategoria juniorów do 18 lat

grupa  „G” – uczniowie ze szkół Gminy Tomaszów Lub.

grupa  „H” – kategoria osób niepełnosprawnych

OPEN

 

 1. OCENA WYNIKÓW

Kolejności miejsc w turnieju decyduje:

 1. a) ilość zdobytych punktów,
 2. b) wartościowanie średnie Buchholza,
 3. c) wartościowanie pełne Buchholza,
 4. d) progress,
 5. e) ilość zwycięstw,
 6. f) wynik bezpośredniej partii.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

godz. 930 – odprawa techniczna

godz. 945 – otwarcie turnieju

godz. 1000 – 1530 – rundy I-IX

godz. 1630 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

 

 1. NAGRODY I UPOMINKI:
 • dla zwycięzców poszczególnych grupach przewidziano puchary, nagrody rzeczowe,
 • za miejsca 1-3 puchary (z odrębną klasyfikacją dziewcząt), nagrody rzeczowe,
 • nagroda rzeczowa dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika,
 • nagrody pozaregulaminowe,
 • każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Kojarzenie komputerowe.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, szkoła, opiekun, rodzic. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach, UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź. zm.),.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zapraszamy młodych adeptów królewskiej gry do Podhorzec!

29 października 2018 ezo_66