Ferie z Szachami

When:
29 Styczeń 2018 @ 10:00 – 1 Luty 2018 @ 13:00
2018-01-29T10:00:00+01:00
2018-02-01T13:00:00+01:00
Where:
SP 2 Tomaszów Lubelski
Żołnierzy Września 1
05-180 Stanisławowo
Polska

FERIE Z SZACHAMI 2018

 1. Cele

– Integracja środowiska szachowego na terenie Tomaszowa Lubelskiego,

– Popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej,

– Zorganizowanie czasu wolnego wśród młodzieży szkolnej w czasie ferii,

– Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych,

– Podnoszenie poziomu gry w szachy,

– Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.

 1. Organizatorzy

– Szkoła Podstawowa nr 2,

– UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski.

 1. Termin i miejsce

Turnieje klasyfikacyjne zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żołnierzy Września 1 w dniach od 29.01.2018 do 01.02.2018.

 1. Uczestnicy

W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na wiek, przede wszystkim dzieci i młodzież.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio przed turniejami. W zgłoszeniu powinny być podane: data urodzenia, kategoria, przynależność klubowa. We wszystkich turniejach obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa w wysokości 5 zł dla turniejów na V, IV, III i II kategorię.

 1. System rozgrywek i przepisy gry

Turnieje klasyfikacyjne zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.

Tempo gry: 60 minut na partię  dla zawodnika – turniej na kategorię III, II

30 minut na partię dla zawodnika – turniej na kategorię IV, V

W turniejach na kategorię III, II oraz pierwszą obowiązuje prowadzenie zapisu partii. Obowiązują przepisy gry FIDE. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 15 minut.

Remis można proponować po wykonaniu 30 posunięć.

KRYTERIA PUNKTACJI:

1) Liczba zdobytych punktów;

2) Punkty Buchholza z odrzuceniem skrajnych rezultatów;

3) Punkty Buchholza pełne;

4) Większa liczba zwycięstw;

5) Progress

Program „Ferii z szachami 2018”

 Turniej A: kategorie II, III

Poniedziałek 29.01.2018 Wtorek 30.01.2018 Środa31.01.2018 Czwartek 01.02.2018
9.30-10.00 – zgłoszenia 10.00 – III runda 10.00 – V runda 10.00 – VII runda
10.00 – I runda 12.15 – IV runda 12.15 – VI runda 12.15 – zakończenie
12.15- II runda

 Turniej B: kategorie IV, III

Poniedziałek 29.01.2018 Wtorek 30.01.2018 Środa 31.01.2018 Czwartek 01.02.2018
9.30-10.00 – zgłoszenia 10.00 – III runda 10.00 – V runda 10.00 – VII runda
10.00 – I runda 12.15 – IV runda 12.15 – VI runda 12.15 – zakończenie
12.15- II runda

 Turniej C: bez kategorii, V kat.

Poniedziałek 29.01.2018 Wtorek 30.01.2018
9.30-10.00 – zgłoszenia 10.00 – V runda
10.00 – I runda 11.15VI runda
11.15 – II runda 12.30 – VII runda
12.30 – runda III 13.45 – zakończenie
13.45 – runda IV  

Za zgodą wszystkich uczestników przesunięciu mogą ulec godziny rozpoczęcia rund.

 1. Nagrody:

Dla zwycięzcy w każdej grupie przewidziany jest puchar. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają dyplomy oraz upominki.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Obowiązują przepisy aktualne przepisy gry turniejowej FIDE i PZSzach.
 • Zadzwonienie komórki zawodnika podczas partii powoduje natychmiastowe jej przegranie.
 • Zadzwonienie komórki rodzica, opiekuna czy kibica skutkuje natychmiastowym opuszczenie sali gry.
 • Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, szkoła, opiekun, rodzic. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez UKS Gim Dwójka i Szkołę Podstawową nr 2 (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź. zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego, którego decyzje trakcie zawodów są ostateczne.- Organizator zapewnia sprzęt szachowy dla wszystkich zawodników;

Bliższych informacji udzielają: Ryszard Żądło sędzia zawodów tel. 662 114 327 oraz Elżbieta Żądło tel. 691 836 885.

6 stycznia 2018 ezo_66